• Opdrachtgever GMB Civiel B.V.
  • Locatie Krimpen
  • Periode: Maart – Mei 2016
  • Bijzonderheden: Zaaiwerkenheden dienen met rotor / zaaicombi uitgevoerd te worden waarbij geen schade aan de dijktaluds mag plaatsvinden.